Rachel Gerarts

Rachel Gerarts is een ambitieuze tafeltennisster uit Heerlen die als doel heeft de Europese top te bereiken. Aangezien dit behoorlijk veel geld kost proberen wij door sponsoring ons steentje bij te dragen. Iemand die gemotiveerd is, geven we graag een duwtje in de rug.

Sintermeerten College goes Tanzania

In 2016 zijn 20 leerlingen en 4 begeleiders naar het Kizito hospital in Mikumi Tanzania afgereisd om daar vrijwilligerswerk in en rondom het ziekenhuis uit te voeren.Dit vrijwilligerswerk bestond onder andere uit het aanleggen van waterleidingen, hand en spandiensten verrichten in het ziekenhuis en scholen bezoeken in de omgeving.

Sintermeerten College goes Ghana

In 2014 zijn 21 leerlingen en 5 begeleiders van het Sintermeerten college in Heerlen naar het weeshuis Hanukkah in Ghana geweest om daar vrijwilligerswerk te doen. Naast het weeshuis was een school gebouwd, welke eind juli in gebruik genomen zou worden.