We hebben oog voor MVO en steunen kleinschalige goede projecten.

Van een buitenlandproject in Ghana en Tanzania tot de sportprestaties van tafeltennister Rachel Gerarts. Jeugdsport vinden we belangrijk. En ook hierin willen we van motiverende factor zijn. Tevens zijn wij sponsor van enkele lokale verenigingen: Korfbalvereniging Mariarade, Jay’s Dance Vision en T.T.V. Heerlen.

Duurzaam ondernemen

Bij de inkoop van produkten, aanschaf van bedrijfswagens e.d. houden we zo veel mogelijk rekening met duurzaamheid. Het is immers van belang dat de aarde in de toekomst ook leefbaar zal zijn.

Ook faciliteren we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; iedereen verdient immers een kans . Stage lopen behoort bij ons ook tot de mogelijkheden.

Uganda Kitgum Education Foundation 2019

In 2019 hebben wij wederom een vrijwilligers project in Afrika gesponsord. Deze keer zijn 18 leerlingen en 4 begeleiders naar Oeganda gereisd om voor de Uganda Kitgum Education Foundation (UKEF) te helpen met de bouw voor een nieuwe school. Daarnaast is ook gewerkt aan het opknappen van een bestaande basisschool. Deze werkzaamheden bestonden onder anderen…

Lees verder!

Ondersteuning breedtesport TTV Heerlen

Wij steunen diverse breedtesport-activiteiten binnen tafeltennisvereniging Heerlen. De nadruk wordt hierbij gelegd op het belang van sport en beweging en het verhogen van de sportparticipatie. Daarnaast vinden wij de volgende maatschappelijke taken van deze sportvereniging belangrijk: Trainers voor specifieke doelgroepen (55+ en kinderen met beperking) Kennismakingslessen op basisscholen in de gemeente Heerlen Ondersteuning in dependances…

Lees verder!

Childsupport project Mikumi

Door de reis van het Sintermeerten college naar Tanzania in 2016 zijn we in contact gekomen met het childsupportproject Mikumi. Daar we dit een goed initiatief vinden, steunen wij dit project.

Lees verder!

Van Graven partner van Sprinc

Omdat we actief bezig zijn om unieke mensen beter op de arbeidsmarkt te kunnen brengen , zijn we lid geworden van Sprinc. Door met andere van gedachte te wisselen en stappen te ondernemen, hopen we dat we hiermee een steentje te kunnen bijdragen.

Lees verder!

Rachel Gerarts

Rachel Gerarts is een ambitieuze tafeltennisster uit Heerlen die als doel heeft de Europese top te bereiken. Aangezien dit behoorlijk veel geld kost proberen wij door sponsoring ons steentje bij te dragen. Iemand die gemotiveerd is, geven we graag een duwtje in de rug.

Lees verder!

Sintermeerten College goes Tanzania

In 2016 zijn 20 leerlingen en 4 begeleiders naar het Kizito hospital in Mikumi Tanzania afgereisd om daar vrijwilligerswerk in en rondom het ziekenhuis uit te voeren.Dit vrijwilligerswerk bestond onder andere uit het aanleggen van waterleidingen, hand en spandiensten verrichten in het ziekenhuis en scholen bezoeken in de omgeving.

Lees verder!

Sintermeerten College goes Ghana

In 2014 zijn 21 leerlingen en 5 begeleiders van het Sintermeerten college in Heerlen naar het weeshuis Hanukkah in Ghana geweest om daar vrijwilligerswerk te doen. Naast het weeshuis was een school gebouwd, welke eind juli in gebruik genomen zou worden.

Lees verder!